Riimitysriesa

Riimitysriesa

Haima-lunssi-misa-raha,
saima-unssi-kisa-paha,
kaima-punssi-risa-maha,
naima-anssi-visa-saha,
keima-pinssi-tasa-vaha,
tuima-tanssi-musa-pyhä,
huima-lanssi-pusa-ryhä,
satu-linssi-usa-yhä,
katu-senssi-nasa-myhä,
latu-inssi-masa-kuha,
reima-brunssi-kasa-nuha,
rauma-vinssi-vasa-viha,
sauma-passi-asa-piha.

Haimaraha, rahahaima,
saimapaha, pahasaima,
kaimamaha, mahakaima,
naimasaha, sahanaima,
keimavaha, vahakeima,
tuimapyhä, pyhätuima,
huimaryhä, ryhähuima,
satuyhä, yhäsatu,
katumyhä, myhäkatu,
latukuha, kuhalatu,
reimanuha, nuhareima,
raumaviha, viharauma,
saumapiha, pihasauma.

Lunssi-raha,
unssi-paha,
punssi-maha,
anssi-saha,
pinssi-vaha,
tanssi-pyhä,
huima-ryhä,
linssi-yhä,
senssi-myhä,
inssi-kuha,
brunssi-nuha,
vinssi-viha,
passi-piha.


Haima-misa,
kisa-saima,
misa-haima,
saima-kisa,

kaima-risa,
visa-naima,
risa-kaima,
naima-visa,

keima-tasa,
musa-tuima,
tasa-keima,
tuima-musa,

huima-pusa,
usa-satu,
pusa-huima,
satu-usa,

katu-nasa,
masa-latu,
nasa-katu,
latu-masa,

reima-kasa,
vasa-rauma,
kasa-reima,
rauma-vasa,

sauma-passi,
piha-asa,
passi-sauma,
asa-piha.


Lunssi-misa-raha,
unssi-kisa-paha,
punssi-risa-maha,
anssi-visa-saha,
pinssi-tasa-vaha,
tanssi-musa-pyhä,
lanssi-pusa-ryhä,
linssi-usa-yhä,
senssi-nasa-myhä,
inssi-masa-kuha,
brunssi-kasa-nuha,
vinssi-vasa-viha,
passi-asa-piha.

Haima-lunssi,
saima-unssi,
kaima-punssi,
naima-anssi,
keima-pinssi,
tuima-tanssi,
huima-lanssi,
satu-linssi,
katu-senssi,
latu-inssi,
reima-brunssi,
rauma-vinssi,
sauma-passi.

25.7.2020 Veli M. Leinonen
Riimut teille riimitin, sinne, tänne nakkelin…