Nytkin mä soudan

Nytkin mä soudan

Äitini souti,
aina kun jouti,
soutaen liikkui,
joutaen kiikkui.

Kiikkuvi tuoli,
mutta hän kuoli,
soutukin voipui,
mulle se koitui.
Nytkin mä soudan,
aina kun joudan,
soutuni suokaa,
maljani juokaa.

13.7.2019 Veli M. Leinonen