Tavajärven taaton taivastahto

Nuorusen saanakivi.
Tavajärven taaton taivastahto 

Ristisaaton kunniaksi Kalevalan kansa,
piti muistojuhlansa, päällä Nuorusensa,
toisenpuoleen kutsuttunaTavajärven taatto,
saanakiven saapuville tehtiin hälle saatto.

Mäntyjokivarressa köngäskivet kolisi,
Nuorusjokisoitannassa purovesi solisi,
kulkurit ja kauppiaatkin suri taattoansa,
Nuorusella kokoontuvi Kalevalan kansa.

Kyykkäkeppi-kulkurit ja kurjat kerjäläiset,
laupiaiden laukkuryssät sekä körttiläiset,
nukkavierut soittamassa noitarumpujansa,
uhrimielin siunasivat oman  Nuorusensa.